Vuorisaarnan autuudenjulistukset

Kirjailija Pekka Ervast sanoo taivasten valtakunnan portiksi Jeesuksen 8 autuudenjulistusta, jotka määrittelevät minkälaisia meidän tulee olla jotta hengen eli taivasten valtakunta meille avautuu.

   Ervast autuudenjulistuksia miettiessään huomasi että ne muodostivat keskenään parit jotka yhdessä selvensivät mistä oli kysymys.

Hän totesi kuitenkin että ne meidän raamatussamme eivät ilmeisesti olleet ihan oikeassa järjestyksessä, vaan toinen ja kolmas olivat vaihtaneet paikkaansa. 

Etsittyään hän löysikin, toisesta niinsanotusta alkuevankeliumista jonka Hieronymus oli kääntänyt neljäsataaluvulla latinaksi, ne aivan oikeassa järjestyksessä.

Kirkko oli ilmeisesti tietämättömyydessään sotkenut ne ja siten menettänyt niiden syvällisemmän ymmärtämisen.

   Nämä autuudenjulistukset neuvovat meitä mihin suuntaan meidän tulee koulia ymmärtämystämme jokapäiväisen elämän eteen tuomissa koetuksissa.

   Jokainen kohtaaminen ihmisten ja muiden elävien olentojen, kuin myös erilaisten asioiden kanssa on tällainen koetus meille.

   Ja kun otamme elämämme vakavasti, niin silloin pyrimme olemaan hereillä ja tiedostamaan nämä koetukset ja selviytymään   kaikista kohtaamisista oikealla tavalla.

Ja koska emme aina vielä tiedä minkälainen menettely kussakin tapauksessa on oikein, tarvitsemme näitä avainsanoja. 

    Ja sitten näihin sanallisiin avaimiin.

Nyt jos panette merkille niin näistä ensimmäinen ja viimeinen kuuluvat yhteen, sillä vain niissä sanotaan: Heidän on taivasten valtakunta, kun muissa kaikissa he tulevat jotain saamaan. Alku ja loppu kuuluvat siten yhteen kuin avain sanassamme.

      Toisessa ja seitsemännessä - Jumalan pojathan ne ovat taivasten valtakunnan perillisiä.

3-6 Jumalan näkeminen on suurin lohduttaja ihmiselle.     4-5 laupias huolehtii toisenkin tarpeista.   (näytä loput)

   Kun pujotamme nämä julistukset kuin helminauhaksi ja otamme tästä nauhasta keskeltä kiinni joutuvat ne pareittain vastakkain.

   Tällä tavoin evankeliumien kirjoittajan on täytynyt asiaa katsella sillä silloin näiden parien ajatukset vahvistavat ja selittävät toisiaan. Näistä muodostuu kuin tikapuut taivaaseen.

    Tikapuut kuvaavat aina jyrkkää kovaa ponnistusta vaativaa nousua. Mutta kun päämäärä on selvä ja puolapuut vahvat niin nousu onnistuu, jos ”tahto” nousta on meissä herännyt.

   Pekka Ervast on kääntämässään Jeesuksen vuorisaarnassa selittänyt upeasti näiden autuudenjulistusten syvällisen merkityksen, ja joka haluaa näihin perusteellisesti tutustua kannattaa lukea se.

   Tuon ne tässä nyt hiukan toisella tavalla esiin.

Nämä autuuden julistukset muodostavat kuin pyramidin jossa on neljä eri tasoa ja viides on huippu, hengen valtakunnan ahdas portti.

   Suuri, niinsanottu Keopsin pyramidi, rakennettiin salaisen opin mukaan jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten vanhan ajan vihkimysmenoja varten.

Täällä pyramidi mysteerio-koulussa ihminen myös viiden vihkimyksen eli askeleen kautta saavutti inhimillisen täydellisyyden   eli viis-astui.    

Tietämättömyyshän on suurin este tiellämme. 

   Nämä tasot kuvaavat ihmisen alemman olemuspuolen prinsiippejä joiden puhdistamiseksi nämä autuudenjulistukset ovat annetut.

Puhdistuksen tie jokaisen on kuljettava, joka haluaa syvempää tietoa elämästä saada. Tietoon ei ole turvallisia oikopolkuja. 

      Alimpana meissä on tämä aineen eli mammonan maailma. Tämä taso voitetaan kun meistä tulee oikeamielisiä köyhiä.    Ja mitä se tarkoittaa ?

   Se tarkoittaa sitä että mielessämme luovumme omistamasta mitään, niin mammonakin päästää pikkuhiljaa otteensa meistä.

Näin oikea mielen asenne omistamiseen vapauttaa meidät aineellisuuden synnyttämästä kahleesta: köyhyyden pelosta, joka on rikkauden himoakin pahempi asia.  

   Omistamisen oikeus se totuudenetsijääkin vielä pisimpään kahlitsee, ja sehän ei ole mammonan määristä riippuvainen asia.

Omistamisen oikeudesta ne suurimmat ristiriidatkin ja sodat syntyvät. Sanotaankin että vanhassa liitossa vaadittiin oikeuksia, uudessa niistä luovutaan. 

   Oikeuksista luopuminen tekee meistä oikeamielisen eli oikealla tavalla köyhän (näytä) ja sen myötä rauhan rakentajan. ( piirrä ) Näin ponnistamme irti mammonan maailman vetovoimasta, joka on ensimmäinen ja tärkein askeleemme henkisellä tiellä. 

   Siinä onnistuessamme olemme suuren valtakunnan hallitsijoita. Silloin olemme todellisesti rikkaita, silloin myös mammonan maailma meitä palvelee. Siitä on tullut silloin astinlautamme.

Meistä tulee silloin myös todellisia alkemistejä: muutamme lyijyn kullaksi.----

   Toinen taso eli eetterimaailma on voimien maailma, jolta käsin saavat voimansa fyysisenkin maailman tapahtumat.

Tapio Rautavaara ihmettelee laulussaan kun niin outo voima sodat esiin marssittaa. 

   Niin kauanhan ne voimat ovat outoja kun emme niitä itsessämme tunnista ja hallitse.

Omassa maailmassammekin on niin kauan ristiriitaa ja sotaa kun suostumme sotimaan.     Meitä suututetaan niin kauan kun suostumme suuttumaan.

   Lempeydellä voimme rauhoittaa raivoavan ihmisen niin itsessämme   kuin muissakin.

Lempeys on aktiivista rauhanrakentamista (näytä) joka saa voimansa anteeksiannosta. Senhän me jokainen olemme kokeneet.

   Lämpö, lempeys on suurempi voima aina kuin jäätävä myrsky. Muistattehan tarinan päivänsäteestä ja tuulesta jotka kävivät kilpasille kumpi saa riisuttua turkin ihmiseltä.

Mitä kovempana myrskynä tuuli yritti sitä tiukempaan vain veti ihminen turkkia ympärilleen. Päivänsäde lämmöllään hetkessä vapautti hänet siitä.

   Tämä lempeys joka ilmenee lämpönä tulee sydämestämme,   puhtaasta sydämestä. ( piirrä )

Sydämestähän tulee ulos myös kaikenlainen paha:   pahat ajatukset, pilkka, vääryys, kierous ym. jotka johtuvat alemmasta itsestämme, itsekkyydestämme.

   Tästähän meidän tulisi pystyä luopumaan, jotta lempikin muuttuisi meissä puhtaaksi rakkaudeksi.

Mutta luopumisen me koemme yleensä menetyksenä, monasti kipeänäkin, jota seuraa suru ja murhe, etenkin menetettyämme läheisen omaisen. 

   Itsekkyydestä luopuminen eli sydämen puhdistaminen ei tee tässä suhteessa poikkeusta. Me koemme aluksi tyhjyyden tunnetta ja hiljaista murhetta, sillä ne elementtaalit joita olemme itseemme haluillamme ja tottumuksillamme synnyttäneet eivät helpolla luovu olemassaolostaan.

   Kuolema tuottaa aina surua ja murhetta.   Mutta tästä   murheesta vapauttaa meidät armelias lohduttaja ajatus. ( piirrä ) Ajatus joka saa sydämen ymmärtämään ettei sen mistään todellisesta tarvitsekkaan luopua, vaan ainoastaan harhasta joka on kahlinnut tajuntaa ja estänyt sitä totuutta eli Jumalaa näkemästä.

   Nähdä Jumala ei kuitenkaan ole sama kuin jonkun filosofisen totuuden ymmärtäminen, vaan se on elämän hengen eli totuuden elämän, rakkauden, persoonallista kokemista.

Silloin myös olemme saavuttaneet sen elävän veden lähteen, sen oikeamielisen kirkkaan elämänkatsomuksen joka voi polttavan janomme sammuttaa. 

   Silloin olemme laupiaita armeliaita samarialaisia joilla on aina mukana elävää vettä tarjolla niille jotka harhailevat tietämättömyyden erämaassa, elämää janoten, mutta vailla tietoista suuntaa sen lähteelle.

   Sanonta että tietäminen on taitamista, käsittämistä, oikeamielistä tekoa täällä mammonan maailman parissa;    tämän nämä autuudenjulistukset jo järjestyksellään osoittavat.

   Ennen aina ihmettelinkin miksi tämä oikeamielinen on kahteen kertaan näissä julistuksissa.

   Jeesus on halunnut ilmeisesti painottaa sen seikan tärkeyttä, että sydämen ja pään yhteistyö ei onnistu ellei käsi ole valmis toteuttamaan sitä täällä aineen maailmassa asti.    

Siksi voimme vetää näiden tasojen välille yhdis tävän viivan.   ----

Tässä on nyt yhdellä tavalla esitettynä Jeesuksen antama kuva siitä minkälaisia meidän tulisi olla jotta omaisimme avaimen hengen valtakuntaan.

   Jokapäiväisessä elämässähän nämä kaikki tasot toimivat meissä hienosti yhteistyössä kun emme vain anna minkään tason päästä alistamaan ja hallitsemaan muita. ----

    Nyt moni saattaa ajatella että tämä mitä Jeesus näin on esittänyt ainakin minun osaltani on mahdotonta, minusta ei tällaista pyhimystä veistetä kirveelläkään.

   Kuitenkin jokainen meistä on jo veistämässä näitä tasoja itsessään. Jokainen etenee omalla vauhdillaan.

Toinen huhkii urakalla toinen tuntivauhdilla. jotkut pitävät ruokatuntia ja osa on sairas- tai vuosilomalla. Mutta työsuhde säilyy.

   Työttömyyttä ei tällä työmaalla esiinny, ja työt edistyvät yleensä piirrustusten mukaisesti. Työ tekijäänsä opettaa, mutta jos tulee kiperiä paikkoja voi aina pyytää mestarilta neuvoja.

   Kuva 12. Ja meillä jokaisellahan on työnjohtajamme, jota ainakin minun nuoruudessa sanottiin mestariksi.

Tämä mestari näkymättömissä aina seuraa työtämme ja auttaa jos hänet apuun kutsumme. 

   Kalevalassa Ilmarinen on hyvä esimerkki tästä korkeamman minän kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä puhdistuksen tiellä.

Yksin emme tällä työmaalla siis ole. Yksinäisyyden tunne johtuu vain tajuntamme rajoittuneisuudesta.

Mitä vapaampi se on, sitä enemmän meillä on kontakteja itseemme kuin ympäristöömmekin. ----

   Jos täältä taivasten valtakunnan portista suuntautuisi ennen aikojaan liian voimakas valonsäde persoonallisuuteemme, valaisisi se ja poistaisi ja polttaisi kaiken pimeyden ja pahan kahleet välittömästi ympäriltämme.

   Meille tapahtuisi sama kuin perhosen toukalle jolta katkottaisiin esteet ettei sen tarvitsisi omin ponnistuksin kuoriutua.

Siitä tulisi lentokyvytön. Siksi luonto suojaa meitä ennenaikaiselta valaistumiselta, eikä ole viisasta mennä itse tiirikoimaan porttia.

   Mekin saamme kerran nousta perhosen tavoin siivillemme, kun olemme kahleistamme ponnistelleet irti ja kasvattaneet sellaiset ominaisuudet itsessämme jotka maan vetovoimasta vapauttavat.

   Muistan kun omat pojankoltiaiseni rakastuivat ensikertoja , niin heistähän tuli kuin pieniä enkeleitä entiseensä verrattuna jalat oli selvästi irti maasta. Niin suuri vaikutus sillä oli alempaan luontoon.

   Eräs vanha ystävämme vielä kahdeksankymppisenä sai kokea lähes pakahduttavan autuaallisia rakkauden tunteita taivasten portinraosta tulleista säteistä.

Tämä taivaallinen ilo, onni ja autuus on meitä jokaista odottamassa kun vain poistamme esteet itsestämme sen tulemiselle.

Jumalainen puolemme kärsivällisellä innolla odottaa sitä päivää jolloin se saa ottaa

meidät syliinsä ja herättää meidät tästä unestamme.

   Tämä oma epätäydellisyytemmehän on se metalli josta taivasten valtakunnan avain taotaan.

Alasin on jokapäiväinen elämämme, josta juuri olette tunnin taas täällä   viettäneet ja toivottavasti hyvin avaintanne takoneet.  

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.10 | 20:51

Tunnetko sinä siis totuuden, vai mitä tarkoitit?

21.10 | 20:49

Kiintoisaa <3

15.04 | 20:47

Mielipiteesi tästä Ex Vapaamuurari Juhani Julinin haastattelusta?
https://www.youtube.com/watch?v=XyInlHOf_Rs

16.02 | 13:39

Hyvä tiivistelmä.olen juuri löytänyt ruusuristiläisyyden . Asia innostuttaa minua kovasti.