Kalevalais kristillinen elämänymmärry

   

                                     

     Mitä Kalevalalla ja kristinuskolla on tekemistä toistensa kanssa, saattaa moni ihmetellä. Miten voidaan yhdistää Kalevala kristinuskoon? Onhan Kalevalaa kristikunta aina pitänyt pakanallisena, magiaa ja noituutta harjoittavana luonnonuskona, jota tietämättömät esi-isämme harjoittivat Kristuksesta mitään tietämättä.

     Onko näin? Asia voidaan nähdä täysin päinvastaisenakin. Kalevalahan on meidän ajallemme annettu, uuden ajan ja elämän oppikirja, jonka opetusten syvyyttä Suomen kansa ei ehkä vielä ole sieltä löytänyt.

     Eikös se Paavali sanonut opetuslapsille jotenkin siihen suuntaan, että kansalle juotamme maitoa, sillä he eivät kestä vielä vahvaa ravintoa, mutta teidän kesken me puhumme jumalaisia viisauksia.

     Mitä he puhuivat, sitä ei ehkä nykyajan oppineisuus (Joukahaistieto) vielä tiedosta. He puhuivat varmasti sitä samaa jumalaista viisautta, jota Kalevalammekin sisältää.

     Kalevalainen tietäjä hymyilisi nykyajan uskovaisellekin, joka pitää itseään pakanoita parempana, mutta ei tunne syvemmin mestarinsa opetuksia, minkä hänelle todistaisi se, ettei uskova elä mestarinsa opetusten mukaan. Pitää tietää elämän tarkoitus, jotta osaa elää niin, että se tarkoitus voi toteutua.

     Kalevala sanoo että tietäminen on taitamista, käsittämistä , eli ”käsien” kautta toteuttamista. Tämä tarkoittaa niin henkistä, sielullista kuin ruumiillistakin oikeamielistä toimintaa.

     Vasta kun ihminen elää jumalaisten eettisten elämänlakien mukaan hän alkaa niitä ymmärtämään. Silloin malka hänen silmästään poistuu ja hänen älynsä ja tunteensa välinen ristiriita tällä ristillä häviää, jolloin pyhä henki eli kalevalaisittain vaakalintu valkeinen voi häneen laskeutua, ja tuoda tasapainon ja sopusoinnun.

     Silloin hän alkaa ymmärtämään sitä perustaa, mihin Jeesuksenkin opetukset pohjaavat. Perustaa, jota vanhanajan mysteeriolaitoksissa opetettiin ja joita opetuksia Jeesuskin on puheistaan päätellen käynyt oppimassa. Hänhän ei juurikaan paljoa uutta opillista tietoa tuonut, jota ei olisi ollut saatavana jo näissä mysteerio-opistoissa.

     Kalevala kuvaa ajatusta aina linnulla. Tunteesta nousevaa vesilintuna sotkana, koska tunne liittyy veden elementtiin. Älystä nousevaa ajatusta taas kokkona eli kotkana, sillä äly liittyy ilmaelementiin. Tulisella kokolla eli vaakalintu valkeaisella Kalevala kuvaa siten jumalaista ajatusta, järjen tulta, pyhää henkeä, jonka tulisin kielin helluntaina apostolitkin vastaanottivat.

     Nämä kalevalaiset tietäjät ovat   jättäneet tähän Suomen kieleen niin paljon viisautta, ettei nykysuomen maaperää tallaava vielä kaikkea ymmärräkkään.

     Tätä viisautta voidaan nähdä ja ymmärtää kielestämme helpoimmin kun hylkäämme tajuntaamme rajoittavan yhteen oppirakennelmaan sitoutumisen eli uskovaisuuden.

     Vähätteleehän Suomen kieli jo sitä sanomalla vainen, usko’vainen .   Silloin vapautamme itsestämme myös moralistin, tämän   nykyajan puukkojunkkarin, joka terävällä kielellään kuin Morapuukko listii syntisiä, moralisti.

     Nyt on otollinen hetki, sillä elämme tässä hetkessä parast aikaa parast aikaa . Tässä hetkessä voimme vain päätöksiä tehdä, ja lähteä astumaan niitä Jeesuksenkin vuorisaanassaan opettamaa viittä käskyä, elämänohjetta eli askelmaa, joita astumalla viisastumme eli viis’astumme, ja jätämme sinne tänne viisastelut eli viis’astelut kirjanoppineiden huoleksi.

     Kaikki nämä Jeesuksen käskyt alkavat sanonnalla: ”Olette kuulleet sanotuksi vanhoille,….. mutta minä sanon teille.”

     Löydämme viisi askelmaa myös Kalevalasta, joista kolme ensimmäistä ovat puhdistuksen tien kulkemista. Nämä ”ansiotyöt” Pohjanakka määrää Lemminkäiselle ja Ilmariselle, jotka tavoittelevat hänen ihanaa tytärtään Pohjanneitoa; Kalevala kun on matriarkkaalinen.   Jeesus mainitsee hänet taivaalliseksi ylkäksi, juutalaisuus kun oli patriarkkaallista.

     Ne ovat kolme tajunnantilaa, jotka meidän pitää puhdistaa, jotta Pyhä Henki, vaakalintu valkeinen voi meihin laskeutua; nimittäin: päivätajunta, unitajunta ja sisätajunta.

     Ilmarisen pitää ensimmäisenä ansiotyönä kyntää kyinen pelto, mikä tarkoittaa ajatusten puhdistamista. Itsekkyys ilmenee ajatuksissamme.

     Ajatuksemme ovat monasti pistäviä ja myrkyllisiä kuin käärmeet. Siksi ensimmäinen työmme on saada Itse pois kyistä käärmehistä eli itsekkyydestä .

     Jeesus sanoo ensimmäisessä puhdistuksentien ohjeessaan: ”Älkää olko ajatuksissannekaan epäpuhtaita.” Pohjanneito joka kuvaa henkisen omantuntomme eli korkeamman Minuuden ääntä meissä, tai niin kuin Jeesus sanoi: Isän ääntä meissä, neuvoo: ”Aura kultainen kuvoa, hopeainen huolittele, sillä kynnät kyisen pellon, käärmehisen käännättelet.” Tämä tarkoittaa, että omaksu sellainen ylevä maailmankuva itsellesi, jolla täytät ajatuksesi ja vapautat alemman persoonallisuutesi itsekkyyden kahleista.

     Aura kultainen kuvoa tarkoittaa sitä kullanväristä pyhimyskehää (aurassamme), mikä syntyy jumalaisista ajatuksista päämme ympärille näkymättömään voimaruumiiseemme, kuten taiteilijat ovat sen pyhimyksille kuvanneet.

     Ihminen on vain hengessään vapaa. Persoonallisuudessa on vain valinnan vapaus. Henkisillä ajatuksilla ihminen vapautuu kyistä käärmehistä ja itsenäistyy, jolloin hänessä on itsenä’isyys . ”Joka näkee minut, näkee hänet (Isän) joka minut lähetti,” sanoi Jeesus.

     Se mikä estää meitä itsenäistymästä henkisesti, on omistamisen halu ja oikeus. Todellinen vapaus mammonan maailmasta alkaa oikeuksista luopumisella. Se erottaa myös todellisen kristillisyyden juutalaisuudesta. ”Mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja jaa se köyhille,” sanoi Jeesus rikkaalle nuorukaiselle.

     ”Sinä et omista taloasi, vaan talosi omistaa sinut.” Sanoi samoihin aikoihin rikkaalle nuorukaiselle pakanamaailman Kristuksena tunnettu Apollonios Tyanalainen, joka teki yhtä suuria ihmetekoja kuin Jeesus, ja jotka teot ovat historiallisesti dokumentoituja.

     Omistamisen oikeus, sehän se kahlitsee meidät vielä pitkään tähän mammonan maailmaan. Sen voimme tuntea sydämessämme, jos meiltä jotain arvokasta vaikkapa varastetaan. Joudumme yhä uudestaan syntymään tänne fyysiselle tasolle jotta tämän aineen lunastamme ja siitä vapaudumme.

     Jeesus pääsiäisenä pääs’iäiseen, ja sillä ehkä aukaisi tien kaikille omaan taivasmaailmaansa, iäisyyteen, kuten Pakilan pappikin sen   ymmärsi. Hän ei vain tullut maininneeksi, että kuolemankin jälkeen saamme ”kiirastulessa” vapautua sitä ennen kaikesta siitä mikä ei voi meitä sinne taivaisiin seurata.

     Toisena ansiotyönä Ilmarisen tulee voittaa tuonen karhu, mikä tarkoittaa alemman tunneluonnon ja sen myötä unitajunnan puhdistamista.

     Karhulla on Kalevalassa n.50 synonyymiä, joten karhu eli tunneluonto on ollut Suomen kansan lempilapsi.

     Jeesus antaa toisena käskynä suuttumattomuuden ihanteen, mikä on myös tunneluonnon hillitsemistä. Alemmat tunteemme ovat vielä valloilleen päästettyinä kuin raatelevat karhut.

     Niiden taltuttaminen onnistuu vasta kun olemme ensimmäisestä ansiotyöstä selvinneet. ”Teräksestä tehkös suitset, päitset rauasta rakenna yhellä vesikivellä kolmen kosken kuohumilla,” neuvoo Pohjanneito.

     Eli ”kuivaharjoittelulla” luo mielessäsi teräksen lujat ajatukset, joilla omat kuvitellut tunnepurkauksesi (kosken kuohut) hallitset, niin todellisessa tilanteessa ne muistuvat mieleesi, ja hallitset silloin niillä tilanteet.

     Näin oikeamielisillä ajatuksilla saadaan tunteet hallintaan, emmekä tee enää äkkinäisiä tyhmyyksiä.

     Jeesus painottaa autuudenjulistuksissaan oikeamielisyyttä. Miksi ? Suomen kieli sen sanoo: oikeamiel’isyys . Joka pääsee Isänsä eli Minuutensa yhteyteen itsessään, on oikeamielinen. Minä olen Herra sinun jumalasi, älä pidä muita jumalia Minun rinnallani, tarkoitti Mooseskin varmaan ensimmäisellä käskyllään.

     ”Isä ja Minä olemme yhtä,” sanoi Jeesus. Eettisyys eli e ett’isyys ilmentää meissä sen.

Kolmas ansiotyö Ilmariselle on pyydystää tuonen hauki, mikä onkin vaikeimmin suoritettava puhdistustyö. Se on sisätajuntamme puhdistamista, missä asuvat tapamme ja tottumuksemme.

     Se onnistuukin vasta jumalaisen olemuspuolemme avustuksella. ”Taop’ on tulinen kokko, vaakalintu valke’inen ! Sillä saanet suuren hauin, liikkuvan kalan lihavan, Tuonen mustasta joesta, Manalan alantehesta”, neuvoo Pohjanneito Ilmarista.

     Jeesus kehoittaa kolmannessa käskyssään meitä ehdottomaan rehellisyyteen vannomatta, sekä olla lupautumatta mihinkään, mikä sitoo tulevaisuuttamme olla rehellinen Itsellemme.

  Mikäli sitoudumme tunnustamaan ja sokeasti uskomaan vaikka kuinka ”jumalaista” oppirakennelmaa, sidomme mahdollisuuksiamme päästä oman korkeamman minuutemme, jumaluutemme yhteyteen, jonka kautta totuuden pyhä henki jumalaisia ajatuksia meille välittää. Sokea usko on jumalaisen tiedon nukkumalähiö.

     Tulinen kokko on se jumalainen, ajatus joka meissä tekee työtään ja ”lunastaa” meidät lopulta kuoleman vallasta, tuonen mustasta unohduksen ja tietämättömyyden virrasta, viimeisestäkin eläimellisyydestämme, mitä tuonen hauki siinä kuvaa.

      Näin puhdistuksen tie on nostanut meidät pois menneisyytemme taakasta: eläimellisyydestämme ihmisiksi eli ihm’e’isiksi ja tulemme siten Pyhästä Hengestä raskaiksi, joka aikaansaa Kristuksen neitseellisen syntymisen meissä, niin kuin se tapahtui Marjatassakin, jonka Kalevala kuvaa äärimmäisen puhtaaksi neitsyeksi.

 

Tässä oli vain pieni välähdys siitä mitä Kalevala aukaistuna kristillisillä avaimilla paljastaa siitä mahtavasta tiedosta, jota kalevaiset tietäjämme hallitsivat.

     Tietä ’jä, joka oli viis’astunut tätä jumalaisen puhdistuksen Tietä   ( Minä olen Tie totuus ja elämä), herätti itsessään henkiset aistinsa toimiviksi (seitsemän sinihamosta), jolloin hän   pääsi   jumalaisen tajunnan yhteyteen itsessään. Tämä on meille jokaiselle edelleenkin mahdollisuutena. Tarvitsee vain lähteä määrätietoisena viis’astumaan.

     Jätän tämän esitykseni tähän ja voin jatkaa, mikäli lukijoita kiinnostaa kuulla seuraavat askelmat, jotka Jeesuksen opetuksissa kuin myös Kalevalassa ovat tärkeimmät elämänohjeet meille.                                                                           

seija 25.03.2013 19:24

Mielelläni tahtoisin lukea lisää. Varsinkin kuivaharjoitelusta jolla vauhko hirvi saadaan taltutettua.

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.10 | 20:51

Tunnetko sinä siis totuuden, vai mitä tarkoitit?

21.10 | 20:49

Kiintoisaa <3

15.04 | 20:47

Mielipiteesi tästä Ex Vapaamuurari Juhani Julinin haastattelusta?
https://www.youtube.com/watch?v=XyInlHOf_Rs

16.02 | 13:39

Hyvä tiivistelmä.olen juuri löytänyt ruusuristiläisyyden . Asia innostuttaa minua kovasti.