Suomen uusi huomen

Me elämme parhaillaan merkillistä aikaa täällä Suomessa, aikaa jolloin monet asiat näyttävät olevan kuin murroksessa. Talous on lamassa, poliitikkoja arvostellaan huonosta taloudenhoidosta, työttömyys lisääntyy, kansa eroaa kirkosta ja kirkko etsii uusia uomiaan, väki vähenee henkisistä järjestöistäkin, ihmiset näyttävät yhä enemmän materialisoituvan Suomessa, mutta vielä runsaammin Euroopassa.

Kauanko ja miten pitkälle tällainen materialisoitumisen alamäki voi jatkua, ja onko se paha vai hyvä tämä näennäinen alamäki, vai ennustaako se jonkun uuden alkamista rysäyksellä, jonkun uuden ja paremman aikakauden.

Eli tapahtuuko se samoin kuin ihmisellä joka päättää lopettaa huonon elämänsä ja aloittaa täysin uuden ja paremman. Eli vanhan muodon tulee väistyä jotta uusi voisi ilmetä. Näinkö on tapahtumassa?  Onko Suomenkin uusi huomen jo tulossa.

Tältä kannalta nyt ainakin itse asiaa tarkastelen. Ja tämä näkökantani perustuu kosmiseen aikamuutokseen ja tietäjien ennustuksiin uuden ajan tulosta.

 Se että olemme lähestymässä Vesimiehen merkissä Mikaelin ajan puolta väliä merkitsee sitä että Taivasten Valtakunta kosmisena tapahtumana on lähestymässä ja alkaa jo tässä ajassakin jo vaikuttamaan.

 Sehän mahdollisti Kalojen aikakauden Mikaelin valtakauden puolessa välissä eli sen huipentumassa Jeesuksenkin opetusten alkamisen samoihin aikoihin jolloin Taivasten Valtakunta oli tullut lähemmäksi tajuntaamme kuten Jeesus sanoi ja oli siten helpompi olla hyvä kuin paha.

Tämän ajan vaikuttaja enkeli Mikael inspiroi meitä voittamaan ja alistamaan oma alempi eläimellinen luontomme, mutta ei tappamaan kuten kirkkojen pyhä Yrjänä. Mitään emme saa enää itsessämme, emmekä ulkopuolellamme tappaa, vaan meidän tulee kesyttää tämä eläimellinen luontomme rauhallisiksi kotieläimiksi jotka edelleen auttavat meitä kasvamaan ja kehittymään täydellisen ihmisen mittaan.

 Tämä eläimellinen luontomme: himot, halut ja väärät tottumukset kuten ulkoiset eläimetkin ovat olleet hyviä opettajiamme, jotka ovat pitäneet tämän aasin liikkeessä ja siten kehityksen juoksupyörässä.

Mutta nyt tämä eläimellinen puolemme tulee alistaa hengen palvelukseen.ja muuntaa ja käyttää hyväksi ne valtavat kundaliini voimatkin jotka Pohjolan suurena härkänä vain odottavat  päästäkseen parempiin hommiin meissä.

On olemassa lukuisia ennustuksia siitä, että uusi valo tulee Pohjolasta, ja että se tulee nimeenomaan Suomesta. Monillekin lienee tuttu Nostradamuksen ennustus, että tulee niin vaikeat ajat Euroopassa, että vain se, että Pohjolassa syntyy valtakunta joka täysin omaksuu alkuperäisen todellisen kristinuskon, pelastaa Euroopan. No suomea ei silloin vielä valtiona ollut, mutta nyt on. Ruotsi Norja jo senaikaisella kartalla näkyvät, mutta Suomi on vielä Ruotsin alamainen

Nyt on valtakunta ja otollinen aika uuden sanoman tuomiselle Eurooppaan. Onhan suomalaiset aikoinaan jo sivistäneet Euroopan alkuasukkaat ja miksei se jälleen onnistuisi. Olemmehan monilla mittareilla mitattuna maailman ykköskansoja eli vanhoja sieluja Mutta meillä täällä Suomessa jotain uutta täytyy sitä ennen herätä ja mitä se tulee olemaan. Sitä olen yrittänyt tutkailla. Eli miksi tämä karttamme Pohjan-neito, joka Kalevalassa ilmentää henkistä omaatuntoamme vilkuttaa Euroopan kansoille. että täältä tullaan. jälleen.

Johan aikoinaan Helena Blavatsky ennusti, etteivät teosofitkaan enää tiedä mikä on totta niin kääntäkööt katseensa silloin Suomeen täältä tulee valo. Rudolf Steiner kun kävi Suomessa, niin sanoi että ellei suomalaiset lähde viemään Eurooppaan Kalevalaista viisautta, niin Eurooppa tulee barbarisoitumaan eli materialisoitumaan. Eikä hän tarkoittanut sitä virsukulttuuria minä suomalaiset Kalevalaansa vielä pitävät vaan sitä hengen viisautta. Hän sanoi myös, että suomalaiset tulevat olemaan silta seuraavaan kuudenteen kultturikauteen 

Nyt tietysti meitä jokaista kiinnostaa mitä se valo on ja mitä se ilmentää ja millätavoin se alkaa meitä valaisemaan. Onko se alkuperäinen kristinusko niin kuin Nostradamus ennusti. Onko se nykyään niin paljon kiinnostusta saaneet itämaiset opetukset. Onko se nyt jo jonkun henkisen suuntauksen esilletuomat opetukset, vai mitä se tulee olemaan. Uutta maailmanjärjestystäkin jotkut tahot puuhaavat

Toisko se mahdollisesti enkeli Mikaelin vaikutuksesta aivan uusia mahdolli-suuksia ihmisille joukottain kokea henkistä elämää auttamalla toinen toisiamme voittamaan ja alistamaan ensin oman eläimellinen luontomme ja siten        päästä helpommin ymmärtämään elämän tarkoitusta ja toteuttamaan sitä elämässään?      Aika näyttää.

 Itse katsoisin, että monet nyky nuoret jo tietyllä tavoin ilmentävät tulevaa aikaa. Ja tähän aikakauteen on mahdollista vanhojen paljon elämää kokeneiden sielujen otollista jälleensyntyä ja nimenomaan tänne Suomeen jossa lienee erittäin hyvät mahdollisuudet vielä puhtaassa luonnossa saada ja kasvaa tiedossa ja ymmärryksessä henkiseen luonnonläheiseen todellisuuteen.

Nuoret eivät halua sitoutua vanhoihin järjestömuotoihin, vaan tulevat ilmeisesti luomaan jotain uutta yhteisömuotoakin kuten alkukristitytkin omana aikanaan. heitähän jopa vainottiin poikkeavan suhtautumisensa vuoksi asepalvelukseen. Vapaaehtoiseen asepalvelukseenhan meilläkin ollaan jo pyrkimässä.

 Ihmisyyden Tunnustajat Vilppulassa lienevät olleet jo uuden ajan airuita. hehän myös ovat julistaneet aseetonta Suomea niistä ajoista lähtien kun he nuorukaisina 30 vuotta sitten lähtivät joukolla yhteistalouteen kuten alkukristitytkin ja ovat kasvaneet hyvässä hengessä ihmisinä. Hehän ovat

Kalevaisen Väinämöis-hengenkin läpitunkemia ja tuovat sitä monin tavoin julkisuuteen ja käyvät paljon kouluissakin lapsille siitä puhumassa

 Tunnen myös nuoria yksinäisen tien kulkijoita, jotka ovat lukeneet valtavan määrän henkistä kirjallisuutta mm. kaikki Pekka Ervastin kirjat ja lähteneet toteuttamaan niitä neuvoja elämässään. He ilmeisesti edustavat jo sitä tulevaa aikaa kuten indigolapsetkin.

Väinämöinenkin lupasi palata: "Kun ei kuuta aurinkoa, eikä ilmaista iloa". Nythän kansalta on tieto kuusta eli kuu'olevasta eli kuolemasta kadonnut eikä auringosta eli henkisestä valosta enää ole paljoa tietoa eikä kiinnostustakaan henkisyyteen Nykyään palvotaan enimmäkseen materia-jumalaa eikä siten enää ole ilmaista hengen iloakaan. Ilmeisesti Väinämöinen on nyt voimakkaammin tulossa inspiroimaan Suomen kansaa Kalevaiseen henkiseen tietoon, joka on kokonaisvaltainen eli koko'naisvaltainen vihkimystie.

 

Se, että se on kuten Suomen kieli ilmaisee naisvaltainen vastakohtana patriarkaaliselle kirkolliselle tielle ilmaisee jo uutta aikaa  kuten tietäjät ovat sanoneet, että siinä on kansakunnan pelastus ja siten uuden ajan ilmennys kun nainen astuu johtotehtäviin. Kysymyksessähän ei ole vain sukupuolisuudesta meissä, vaan naisesta meissä miehissäkin eli naisellisesta intuitiostamme, jonka tidekin mieltää naiselliseksi.

 Naisellisen oikean aivopuoliskon intuition kauttahan olemme yhteydessä omaan korkeampaan Minuuteemme eli henkiseen omaantuntoomme, johon meditaatiossa pyrimme.Tämä henkinen Minuutemmehan kutoo meidän ikuista käyttövälinettämme eetteriruumiin Sampoamme niistä meidän henkisistä jokapäiväisistä pyrkimyksistämme.

Niissä on pelastuksemme tästä materian suosta johon olemme itsemme niin sotkeneet, ettei henki tahdo enää kulkea. Sammuta

 Naisethan ovat tosin jo luonnostaan herkempiä omantuntonsa ohjaukseen kuin miehet jotka yleensä kompuroivat enemmän vasemman älyllisen aivopuoliskon kanssa niinkään kuuntelematta omantuntonsa ääntä.

Jos katsomme sitten mihin se omatuntomme meitä pyrkii ohjaamaan, niin silloin Kalevala on hyvänä oppaana meille sillä se, omatuntomme eli Pohjan neitomme

 yhteyden kokeminen, on palkintona kun taomme Sampomme valmiimmaksi. Siksi Kalevala on meille suomalaisille annettu oppikirja ja Sampohan ei puuttunut sanoja lausehia loitompata eli yliaistista viisautta.

 Sampo eli eetteripuolemme on tie ikiaikaiseen tietoon, joka Kalevalassa pukeutuu vertauskuviin johon on kätketty suuria jumalaisia totuuksia jotka auttavat meitä oikealle tielle viis'astumaan ja jättämään turhat viis'astelut sokeasti uskovaisille ja tiedemiehille, sillä Kalevala neuvoo meitä suoraan henkiselle tielle.

 Ei meidän tarvitse perustaa mihinkään ulkomaisiin opettajiinkaan tai oppeihin sillä meillä on Kalevalassa siksi ylevät opetukset jotka herättävät sen suomalaisuuden syvällisen hengen meissä, joka vain odottaa meidän geeneissämme esille tuloa jälleen.

 Olemmehan jokainen suomalainen sukua suurta ja siten mahdollisuuksiltamme ilmentämään henkistä valoa maailmalle ja toteuttamaan kansallista tehtäväämme, jota vuosisatoja jo on ennustettu ja huokaillen paremmasta maailmasta odoteltu.

 Onhan ennustettu että tänne Suomeen tullaan rakentamaan myös suuri mysteeriotemppeli johon tulee opiskelijoita aina ulkomaita myöten. Luin hiljan erään kanavoidun kirjan jossa Väinämöinen kertoi pian tulevansa fyysisesti ja tuovan uuden aikakauden tullessaan. Hän toi siinä aivan järkevästi asioita joihin itsekin täysin voin yhtyä.

 Mutta näitä Väinämöisiähän tuolla puolen lienee jo roppakaupalla jotka ovat hyvin tietoisia meidän ajatusmaailoistamme ja siksi lienevät vain sukua meidän kansallishenkemme Väinämöiselle, joka tietäjien mukaan ei enää tule fyysisenä kuten ei Jeesuskaan, mutta inspiroivat meitä jo ja kyllä eetteritasolla voi heidät jopa tavatakin jos joku sinne asti yltää.

 Jos nyt joku ei ole Kalevalaansa perehtynyt, eikä siten tiedä ja osaa uskoa miten se meitä pyrkii opettamaan, niin kannattaa lukea Pekka Ervastin Kalevalan avain kirja jolla hän avasi suomalaisille Kalevalan sisäisen syvällisen sanoman sen jälkeen kun hän oli tullut muilla tasoilla vihityksi Kalevaisiin mysteerioihin.

 Itse olen myös sitten kirjassani avannut yksityiskohtaisemmin huomattavimpia runoja Kalevalasta ja kertonut tietäjien tietoa Suomen muinaisesta menneisyydestä sekä tuonut tätä Suomen viisasta kieltä meille ymmärrettäväksi.

 Jokapäiväinen elämämmehän on meidän esoteerinen eli sisäinen koulumme jossa työstämme eli taomme omaa Sampoamme  Me jokainen olemme oman onnemme Seppä Ilmarisia jotka olemme takoneet jo tuhansia elämiä tätä Sampoamme emmekä ilmeisesti vieläkään ole sitä valmiiksi saaneet. Mutta he jotka sitä ovat tietoisesti takoneet eli kulkeneet viis'astumisen puhdistuksen tietä ovat jo ainakin lähestymässä päämääräänsä joka tälle tiellemme on asetettu.

 Uusi aika tulee varmasti myös arvostamaan uudestaan Kalevaisen viisauden, siksi tuon tässä esityksessäni nyt kuvin ja sanoin kuin ripauksena Kalevalasta Sammon tarinan ja mitä se meissä kaikkineen edustaa. Sampohan on ollut aikoinaan suomalaisten suuren kiinnostuksen kohde, sillä se on herättänyt ihmisten mielikuvitusta ja siksi siitä on ainakin yli 100 materialistista tulkintaa luettavissa.

 Lönnrot ensin kuvasi sen eri elinkeinoiksi, mutta myöhemmin sanoi, että se on Jumalan kuva. Tämän tulkinnan hän varmaan sai eräältä tietäjältä, joka häntä opasti Kalevalaa tiettyyn muotoon kasaamaankin.

 Tämä Sammon taonta liittyy voimakkaammin myös tähän aikaan jolloin henkinen heräämys pitäisi alkaa näkymään ja siten voimakkaampi kalke kuulumaan  myös meidän omasta pajastamme, jotka totuutta etsimme.

Sammon taonnallahan kuvataan kuten sanoin meidän elämämme ponnistuksia ja lopulta huipentumaa kun olemme sammossamme valmiit ylösnousemaan tästä aineen materian suosta kuten Jeesus ensimmäisenä ihmisenä sen portin meille aukaisi.

 Jokaisen kannatta itse tutustua siihen Kalevalankin viisaasti tuomaan

 puhdistuksen tiehen joka tähän ylösnousemiseen ja Sampomme valmiiksi organisoimisen mahdollistaa eli Sammon alkuvaiheiden taontaan. Tästähän täällä Ruusu-Ristissä on paljon puhuttukin, mutta nyt kerron miten Kalevala vertauskuvissaan Sammostamme kertoo, sillä tässä ajassa monilla Sampo on jo pitkälle organisoitunut hengen käyttövälineenä ja siten valoa loistamassa täältä Suomesta.

Joukahainen päättä kostaa Väinämöiselle, joka lauloi hänet suohon ja vei sisaren alle aaltojen, mutta osuukin hevoseen ja Väinämöinen joutuu veden varaan ja ui 9 päivää ja tulee Pohjolaan. 9 päivää viittaa, että laskeutui tälle alimmalle fyysiseeteriselle tasolle asti. Pohjan-akan, kovasti ihastui suuren tietäjän tulosta ja pyytää häntä takomaan Sammon:

Taiatko takoa Sammon, kirjokannen kirjoella: joutsenen kynän nenästä, kesäuuhen untuvasta, ohran pienestä jyvästä, maho lehmän maitosesta.

 Pohjolahan kuvaa tätä fyysiseetteristä tasoa jossa Pohjan-Akka raamatunkin mukaan Lusiferina koittaa meitä hyvän- ja pahantiedon koulussa kouluttaa ja siten Sampoamme takomaan.

Väinämöinen ei neljännen juurirodun tietäjänä pysty Sampoa valmiiksi asti takomaan, ja siksi sanoo lähettävänsä Ilmarisen, joka on ylen taitava takoja kun on taivoakin takonut eli hengessä ylennyt jo taivaihin asti ja tietää hänen siksi pystyvän sen valmiiksi asti myös takomaan, koska edustaa jo tätä viidettä juurirotua ja on kulkenut puhdistuksen tien jo päähän asti.

 Tämän kun esitin tuolla Kotkassa, niin eräs paheksui, että tuossa alistettiin nainen kauppatavaraksi. Kysehän on tietysti vertauskuvasta. Neitohan edustaa meidän Minuuttamme.                     No mitä nämä Joutsenen kynä, kesäuuhen untuva, ohran jyvä ja maholehmän maidolla tarkoitetaan?

Nämähän ne ovat tämän aineellisen maailman neljä elementtiä, jossa Sampo taotaan: maa, vesi, ilma ja tuli. Maho lehmähän ei maitoa tuota, mutta ilmeisesti sillä tarkoitetaan maholehmän virtsaa, joka tiettävästi on myös vettä.

Materialistisestihan Sammon taonta on kuvattu kuvan mukaisesti. Mutta ymmärrettynä syvällisemmin, niin jokainen meistä on tämä seppä, joka joka päivä takoo omaa Sampoaan eli eetteriruumistaan, josta on tuleva kerran se ylösnousemus ruumiimme.   Siksi tämä päivä on se meidän tärkein päivä.

Kalevala kuvaa kuinka seppä pani orjat lietsomahan, palkkalaiset painamahan. Orjathan ovat meidän tahdonalaiset osat kehossamme jotka pitävät tämän aasin liikkeessä pyörittämässä tätä elämänpyörää.

Mitä tullehe tulesta, selvinnehe valkeasta. Kalevala kuvaa nyt tässä eri luonnonvaltakuntien syntyä tänne aineen maailmaan asti. 

Jousi tungeitse tulesta, kaasi kulta kuumoksesta. Kaari kulta, pää hopea, varsi vaskenkirjavainen. (metallinen jousi kuvaa kivikuntaa). Hieho tungeitse tulesta, sarvi kulta kuumoksesta (eläinkuntaa). Aura tungeitse tulesta terä kulta kuumoksesta (ihmisen eetteriauraa). Kuupitrit kuukaudella loivat meidän eetteriauramme. Näinhän salainen oppi kertoo. Kalevala taas: se on kuuttaren kutoma, Päivättären päättelemä. Eli aurinkokaudella tämä pääteltiin ja valmistui siten ainellis-fyysisen ruumiimme muodon antajaksi.

Mistä Kalevala pystyi tämän kaiken tietämään? Kalevalaan on tietäjät luonnonmuistista nämä nähneet  ja tuoneet siten ikiaikaista tietoa meille, jota julkinen elämämme ei vielä tunne, mutta Blavatskyn teosofia toi nämä tiedot 1800 luvun lopulla voimallisesti ihmiskunnalle.

Mutta sitten Kalevala tuo taas huomattavan tiedon meille: Laittoi tuulet lietsomahan, väkipuuskat vääntämähän. Eli vasta kun Ilmarinen otti oman henkensä avuksi, jota tuo puhaltava poika kuvaa, alkoi Sampo syntymään. 

Jumalainen armo tässäkin tulee avuksemme henkemme kautta kuten se tuli Kalevalassa tuonen virran ylittämisessäkin eli kuoleman voittamisessa

Kalevalan sanoin tämä sama jumalainen apu sanottuna: Emme me mitänä voine, emme mitänä itsestämme, ilman armotta Jumalan, toimetta totisen luojan.

Se on Seppo Ilmarinen, takoi Sammon taitavasti. Päivän kolmannen perästä kallistihe katsomahan ahjonsa alaista puolta; Näki Sammon syntyväksi, kirjokannen kasvavaksi. Vaikka tässä tuon nämä materialistisin kuvin, niin jokainen tietysti tajuaa, että nämä ovat fyysiseetterisessä ruumiissamme tapahtuvia prosesseja.

Takoi Sammon taitavasti: laitahan on jauhomyllyn, toisehen on suolamyllyn, rahamyllyn kolmantehen. Siitä jauhoi uusi Sampo, kirjokansi kiikutteli. Jauhoi purnun puhtehessa: yhden purnun syötäviä, toisen jauhoi myötäviä, kolmannen kotipitoja.

/span

Yhden purnun syötäviä (jauhomylly) tarkoittaa, että Sampo joka on aurinkoruumiimme eli aurinkokaudella organisoitu, ravitsee meitä kun tietty sakkara alkaa meissä toimimaan aurinkoenergiallaan niin, että voimme tulevaisuudessa jättää fyysisen ravinnonkin nauttimisen ja elää pelkällä valoenergialla kuten jo monet ihmiset ovat sen todistaneet. Itsekin olin 50 päivää syömättä mitään muuta. Tosin kaikki ruokammehan on aina ollut valoenergiaa pohjimmiltaan.

Toisen purnun myötäviä (rahamylly) tarkoittaa, että kun meidän ei tarvitse huolehtia enää kokopäiväisesti jokapäiväisen leipämme hankkimisesta, jää meille runsaasti aikaa harjoittaa kulttuurillista ja henkistä toimintaa ja rikastaa siten kanssaihmistemmekin hyvinvointia sielullisesti ja henkisesti.

Kolmannen kotipitoja (elämän suola) tarkoittaa, että henkinen antimme tulee ravitsemaan ja luomaan paljon ilmaista iloa niin omaamme kuin kanssaihmistemmekin elämään. Näin meistä tulee lähimmäistemme auttajia ja kasvattajia todellisen ihmisen mittaan.

Tieto Sammostahan on suomalaisten jo muinaisuudessa eri kansoihin levittämä sanoma. Sambo sanskritin kielessä vieläkin merkitsee korkein heräämys. Sangfu Tiibetissä vieläkin on lähde kaikkeen onneen. Sambod Unkarissa merkitsee Isä Jumalaa. Samboodha buddhalaisuudessa merkitsee korkein viisaus.

Mitä tämä Pohjolan kivimäki sitten merkitsee mihin Pohjan-Akka sen sitten kätki kun Ilmarinen oli sen hälle takonut: yhdeksän sylen syvyyteen?  No sehän on tämä meidän kivirekemme, jota päivittäin perässä vedämme. Meistä löytyvät ne yhdeksän syltä eli tasoa. Mehiläinen haki hengen meille meidän yhdeksännestä taivosesta, eli korkeimmasta tiedetystä olemuspuolestamme. Tämä meidän fyysiseterinen puolemme on alin tasomme missä Sampommekin taotaan.

Sampomme on nyt valmiiksi taottu ja olemme lähes täydellisiä ihmisinä ja nyt lähestyy Henkemme eli ylempi kolminaisuutemme Väinämöisenä, Ilmarisena ja Lemminkäisenä tähän alempaan nelinäisyyteemme irrottaakseen Sampomme tästä fyysisestä puolestamme. Kalevala kuvaa sen Sammon ryöstönä.

Vakaa vanha Väinämöinen itse tuon sanoiksi virkki: Oho Seppo Ilmarinen! Lähtekämme Pohjolahan hyvän Sammon saa'antahan, Kirjokannen katsontahan. Sehän tapahtuu siten,että ylempi jumalainen järki eli Pyhä-Henki ensimmäisenä astuu tunnepuolemme kautta eli vesitse,.kuten kuvassammekin nämä Kalevalan Uroot tulevat Pohjolaan.

 Mutta Pohjan-Akka ei Sampoa suosiolla annakaan jonka vuoksi Väinämöinen nukuttaa koko Pohjolan väen eli persoonallisen tajuntamme. Niinhän se Jeesuskin ristillä sammahti kun valmistui Samporuumiin irrotukseen.

Menivät Sammon saa'antahan, Kirjokannen katsontahan Pohjolan kivimäestä, vaaran vaskisen sisästä yheksän lukon takoa, takasalvan kymmenennen. Oi sie lieto Lemminpoika, ylimmäinen ystäväni! Mene Sampo ottamahan, Kirjokansi kiskomahan.   Tässä tulee taas vahvistus, että kyse on fyysisestä kehosta. Yheksän lukkoa tarkoittaa, että miehellä on kehossa yhdek-sän aukkoa ja naisella se kymmenes lukko.      

 Tässä kuvataan myös miten paljon rikkautta Sampo on Pohjolalle jauhanut. Siel on arkku arkun päällä, lipas lippahan lomassa. Aukaise parahin arkku kansi kirjo kimmahuta siel on kuusi kultavyötä seitsemän sinihamosta. sanottiin Ainolle Maailmakin luotiin kuudesta munasta rautamuna fyysinen taso seitsemäntenä 

 Nämä tasot meissä löytyvät. Seitsemän sinihamosta kuvaavat meidän 7 sakka-raa eli itämaisittain sanottuna tshakroja. Väinämöinen käskee sitten Lemminkäistä joka edustaa jumalaista rakkautta irroittamaan Sammon juuret tästä kivimäestä.  

Hyvä on härkä Pohjolassa, jok'on vahva vartalolta, ylen sitkeä sivulta, suonilta kovin sorea: sen on syltä sarvet pitkät, puolentoista turpa paksu. Otti härän heinikosta, auran pellon pientareelta;sillä kynti Sammon juuret, kirjokannen kiinnittimet: saipa Sampo liikkumahan, kirjokansi kallumahan.

 Tämä härkä edustaa sitä kundaliini eli sukupuolivoimaa meissä, joka Kristusvoimana eli jumalaisena rakkautena herää meissä, jolla Lemminkäinen sen Sampomme irroittaa

 Vakaa vanha Väinämöinen itse virkki, noin nimesi: Tuonne Sampo saatetahan, kirjokansi kaimatahan nenähän utuisen niemen, päähän saaren terhenisen, siellä onnen ollaksensa, ainiaan asuaksensa.

Tämänhän Sammon Jeesus ensimmäisenä ihmisenä sai valmiiksi taottua eli organisoiduksi haudassa eli tässä Pohjolan kivimäessä ja hänen fyysisen ruumiin atomit demateriali-soituivat eli eterisoituivat käärinliinoissa ja jättivät kuvan käärinliinoihin tiedemiehille ihmeteltäviksi. Jeesus pystyi, kuten me jokainen tulevaisuudessa pystymme muuttumaan tahtomme mukaan näkymättömiksi tai näkyviksi tässä materian maailmassa.

 Jeesus ei heti lähtenyt Kalevalan kertomaan utuiseen niemeen eli taivasmaailmaan, vaan jäi  opettamaan opetuslapsia vielä 11 vuoden ajan Pistissofian mukaan Maria Magdaleena, joka todisti hänen ylösnousemuksensa, oli Jeesuksen lähin ja paras ymmärtäjä ja opetuslapsi sen jälkeen tämän vanhan gnostilaisen kirjan mukaan.

Tässä kuvassa on Sampo jo saatu irrotettua kivimäestä ja härkäkin näyttä jo pienemmältä. eli kundaliinivoimat alemmassa muodossaan ovat jo vähentymässä.

Niin lähtevät uroot Pohjolasta Sampoineen. Lemminkäisen tekee mieli laulaa ja laulu kuuluu Pohjolaan ja herättää Pohjan kansan. Nousi Pohjolan emäntä, pitkän unen maattuansa. Sanoi tuonne tultuansa: Voi poloinen päiviäni! Jo on sieltä Sampo saatu, anastettu kirjokansi. Katsoi valtansa vajuvan, alenevan arvionsa. Loitsii merelle sakean sumun ja ison aallokon, luodon ja lopuksi nostaa Iku-Turson lainehista miesten pään menoksi.

Iku-Turso, Äijön poika, nosta päätäsi merestä, lakkoasi lainehesta! Kaataos Kalevan miehet, upota uvantolaiset, hävitä häijyt urohot alle aaltojen syvien! Saata Sampo Pohjolahan.

Ei se kyllä näin iso ollut kuten Aku-Ankassa, sillä Väinämöinen otti sitä korvista ja käski painua takaisin, eikä ikuna enää ilmestyä ihmisten ilmoille.

Viimein Pohjan-Akka muuntautuu isoksi linnuksi ja lähtee taka-ajoon ja syntyy ankara taistelu Sammosta. Siinä sai muruiksi Sampo, kirjokansi kappaleiksi, tuulen (hengen) tuuiteltavaksi, aaltojen ajeltavaksi.

Vakaa vanha Väinämöinen näki tyrskyn työntelevän, noita Sampuen muruja, kirjokannen kappaleita. Tuuli maalle työnnytteli, aalto rannalle ajeli. Hän tuosta toki ihastui, sanan virkkoi noin nimesi: Tuosta kuu kumottamahan, onnen päivä paistamahan Suomen suurille tiloille, Suomen maille mairehille. Tästä olisi paljon ajatuksia kerrottavana, mutta sanon vain että emme me rakenna Sampoamme itseämme varten, vaan Sampomme muruista tulee hyötymään koko ihmiskunta.

 Miltä tämä Sampomme sitten meissä näyttää', jonka materialistinen maailma on kuvannut sen yli 100 erilaisella tavalla ja muodoilla? Laivoja, panki, vakutusyhtiö ja monia muita on sillä nimetty.

Tällaisena selvänäkijä näkee Sammon eli ihmisen auramunan Tässä auramunassa ilmenee myös tunne ja menttaalipuoli väreinä kuin myös eetteripuolemme.Kuvassa on normaalin sivistyneen ihmisen  ja jo pitkälle henkisesti kehittyneen ihmisen auramuna jossa on jo voimakasta ulospäin suuntautuvaa toimintaakin.

Tässä on jo sitten täydellisen arhat ihmisen aura. Sampo on valmiiksi taottu. Aura hohtaa jo jalostuneita ominaisuuksia ja ennen kaikkea myös valkoista valoa.

Kun olin kävelemässä ja kompastelemassa Compostelan tiellä Ranskassa ja Espanjassa, niin kuvasin paljon ja tässä yksi paljon kertova kuva tähän yhteyteen. Marialla pään päällä tämä kultainen tähtiaura, mutta Josefilla ei ole. Josef ei ollut vielä sillä asteella. Mutta Jeesus lapsella on jo ulospäin suuntautuva valo tajunnassaan kuten Pyhällä-Hengelläkin. Taiteilija on jo ymmärtänyt enemmän kuin yleensä kirkkotaiteessa. Jeesus on suuntautunut jo enemmän taivaallisen Isäänsäkin kuin maalliseensa.

Tässä on kuvattu meditaatiossa olevan ihmisen auraa. Tajunta on avoinna ylhäältä tulevan jumalisen järjen vuodatukselle.

Meidän fyysiseteerisessä kehossamme ovat nämä tshakrat suomeksi sakkarat jotka Kalevala nimeää seitsemäksi sinihamoseksi. Emme ehdi niihin enää mennä.

Mainitsen vain, että kun tietäjä katsoi ihmisen sakkaroita joita nimitettiin myös aurinkokehriksi. ympyräksi jossa oli keskellä risti. Kun ihminen henkistyi nämä sakkarat lähtivät pyörimään ja  jos tietäjä halusi näyttä ja piirtää kumpaa suuntaa sakkara pyöri jätti hän osan kehrästä piirtämättä jolloin muodostui kvastika eli hakaristi.

Jos se pyöri oikeaan suunta kuten kuvassa oli ihminen kehittymässä tietäjäksi, jos vastakkaiseen niin meedioksi eli schamaniksi. Ei siis kannata ennen aikojaan herätellä sakkaroitaan ennen kuin on puhdistuksen tietä jo pitkälle kulkenut. Minun opettajani ovat aina siitä varotelleet.

Aika loppuu tältä erää esitykseltäni, mutta Suomen uusi huomen jatkuu ikuisuuteen.

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.10 | 20:51

Tunnetko sinä siis totuuden, vai mitä tarkoitit?

21.10 | 20:49

Kiintoisaa <3

15.04 | 20:47

Mielipiteesi tästä Ex Vapaamuurari Juhani Julinin haastattelusta?
https://www.youtube.com/watch?v=XyInlHOf_Rs

16.02 | 13:39

Hyvä tiivistelmä.olen juuri löytänyt ruusuristiläisyyden . Asia innostuttaa minua kovasti.